تصمیم گیری

بررسی اغلب موفقیت های بدست آمده  ،  نشانگر  آنست که افرادی  به موفقیت

می رسند که به سرعت تصمیم میگیرند و به ندرت در تصمیمی که گرفته اند تغییر

ایجاد میکنند .

آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 4 بازدید