تعریف جامع مدیریت

مدیریت فرایند بکارگیری موثر و  کارآمد منابع مادی و  انسانی در  برنامه ریزی  ،

سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل است که برای دستیابی

به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد .

/ 0 نظر / 14 بازدید