هدف

هدف ، یکی از مهمترین ارکان طرح و برنامه ریزی به حساب می آید ، که قبل از

طراحی برنامه و تدوین برنامه ریزی میبایست تعیین گردد .

/ 0 نظر / 9 بازدید