دلیل شکست مدیران

عامل اصلی شکست بسیاری از مدیران امروزی در اینست که نمی دانند چگونه افراد و

گروه های مختلف را که در سازمان تاثیر گذار هستند  گرد هم آورده  ،  میان آنان فضای

همکاری ایجاد کرده و انان را بسوی هدفی واحد هدایت کنند .

/ 0 نظر / 9 بازدید