آرامش

آرامش زمانی اتفاق می افتد که ما به درستی سررشته تمام مسایل زندگیمان را در

دست گرفته و آنها را تحت کنترل خود داشته باشیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید