5 مهارت برتر در دنیای امروز

1- تسلط به زبان انگلیسی .

2- تسلط به کامپیوتر ( اینترنت و تجارت الکترونیک ) .

3- مدیریت ( توان سرپرستی و راهبری ) .

4- بازرگانی ( خرید - فروش - بازاریابی و  تبلیغات ) .

5- مالی و اقتصادی ( آشنایی به مسائل اقتصادی - حسابداری - مفاهیم هزینه و

درآمد ) .

/ 0 نظر / 5 بازدید